Proiectul „DOTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ORAŞUL TÂRGU OCNA, CU ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE MEDICALĂ”, cod SMIS149313, conform contract de finanțare 1214 din 22.03.2022
Beneficiar: Orașul Târgu Ocna
Proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020, Axa prioritară 10, obiectivul specific 1, Operațiunea Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.
Autoritatea de management pentru P.O.I.M. 2014-2020 este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
Proiectul și-a propus ca obiectiv general, dotarea unităților de învățământ preuniversitar din orașul Târgu Ocna cu echipamente de protecție medicală.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Dotarea în nouă luni a Colegiului Național ”Costache Negri” din orașul Târgu Ocna, cu echipamente de protecție medicală:
30 dozatoare hârtie, 30 termometre, 30 covoare dezinfectante, 30 dozatoare cu senzor, 30 coșuri de gunoi cu pedală, 1 poartă dezinfecție, 27 lămpi de dezinfectare UV, și consumabile: 150.000 măști de protecție, 70 cutii de mănuși de protecție, dezinfectant mâini 100 buc, dezinfectant suprafețe 50 buc necesară pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-COV-2.

Rezultate obținute:

Achiziționarea integrală de echipamente și consumabile medicale.

Valoarea totală a proiectului este de 1.958.355,46 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU 1.958.355,46 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 0,00 lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei, valoarea neeligibilă: 0,00 lei

Perioada de implementare a proiectului este: 01.02.2020 – 30.06.2023