Centrul de Excelenţă Info

SCOPUL PROIECTULUI:
Proiectul implică derularea unor activități în care copiii să iși formeze o gândire logică și să o folosească în crearea de programe și de jocuri care să folosească unul sau mai multe personaje create de ei. Astfel, în timp, vor ști să folosească gândirea computațională în orice context, lucru care va duce la evoluția lor ca oameni care iși pot asuma răspunderi și care pot lua decizii bune, bazate pe dovezi reale.
Scopul nostru este dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim, accentul fiind pus pe dezvoltarea competențelor cheie care îi permit inserția socială și învățarea pe tot parcursul vieții.
Acest cerc are ca scop crearea unor minți algoritmice, cu putere de abstractizare, dezvoltarea competențelor în domeniul informaticii, și va cuprinde o gamă variată de subiecte.
Necesitatea constituirii unui astfel de centru:
· să fie sprijinit sistemul instructiv-educativ prin promovarea celor mai bune idei;
· stimularea reală a elevilor în formarea lor intelectuală.

1 2

4 5

6 7

8

3 Centrul de excelenta INFORMATICA 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AWSOM Powered